Terénna doprava

Dnešným dňom končíme s oficiálnym predajom dielov. Dostal som výmer zo sociálnej poisťovne. K tomu malý prepočet ako to funguje v tomto „štáte“:
za r.2016 som mal príjem zo živnosti, ktorú robím pri hlavnej pracovnej činnosti nad 5000€. Tým mi vznikla o.i. povinnosť platiť:
-poistné na nemocenské poistenie
-poistné na starobné poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové poistenie
-poistné na invalidné poistenie
-poistné do rezervného fondu solidarity
a to v celkovej sume 146,34€/mesiac.

A k tomu môj malý prepočet:
zarobil som 5000€. Snažím sa tvoriť ceny tak, aby som mal čistý zisk plus-mínus 30%. To znamená, že náklady pri tomto príjme boli cca 3800€. Teda môj  zisk pred zdanením je 5000-3800=1200€. Z neho odvediem daň 20%, to je 240€. 1200-240=960. 
Teda zostane mi 960€ ako čistý zisk.

Ale osoby, (tu nech si každý zadefinuje kto to je) ktoré legálne okrádajú tento štát určili, že im mám zaplatiť výpalné v sume 12*146,34=1756,08€ za rok. Teda ak by mi v roku 2017 išla živnosť tak isto ako v r. 2016 (možno aj trochu lepšie) tak zadotujem všetky dotyčné osoby (hranolov, chlpatých balkánskych cigánov, bravčové hlavy, paštrnáky …) sumou 796,08€ z vlastného vrecka – teda zo zdanených peňazí, ktoré mám z hlavnej pracovnej činnosti. Ak by som ju nemal, tak by som si asi musel požičať alebo robiť tak, aby som na nich zarobil …

Z týchto dôvodov nateraz končím s oficiálnym predajom, nejaké veci môžem predať ako súkromná osoba. Píšte na email.

Bezpečná doprava či už osôb alebo materiálu v ťažkom terénne je kombináciou zručností, skúsenosti a teoretických vedomostí osôb ako aj spoľahlivosti a výkonnosti použitej techniky. Sme skupina nadšencov, ktorá ma dlhoročné skúsenosti s transportom nákladu a osôb v ťažkom teréne prostredníctvom klasickej kolesovej techniky.

Dlhoročné venovanie sa vlastným, prevažne plnopohonným vozidlám značky GAZ a UAZ nás viedli k myšlienke venovať sa servisnej činnosti na starších ročníkoch vozidiel týchto značiek. A z toho takmer automaticky vyplynul aj predaj náhradných dielov na vozidlá GAZ a UAZ.
V časti „Náhradné diely na vozidlá GAZ a UAZ“ pribudol Bazár náhradných dielov

c1

Nové diely v obchode

Hlavný vypínač svetlometov G69

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zdvíhatko ventilu G69 SV

OLYMPUS DIGITAL CAMERA