Terénna doprava
https://www.terenna-doprava.sk/?page_id=58
Export date: Sat Sep 23 10:21:04 2023 / +0000 GMT

Cenník služieb


 Každých začatých 15 minút jazdy v teréneKaždých začatých 15 minút práce s HRKaždých začatých 15 minút stojné
GAZ 695,5 €0,45 €/1 km (cestná komunikácia)2,5 €
UAZ 452

Uvedené ceny sú orientačné, skutočná cena môže byť predmetom dohody a závisí hlavne od obtiažnosti terénu a hmotnosti prepravovaného nákladu.

 1 km jazdyKaždých začatých 15 minút práce s HRKaždých začatých 15 minút stojné
MAN 18.2241,0 € +mýtne poplatky7,50 €2,50 €

Uvedené ceny môžu byť predmetom dohody v prípade opakovaných prepráv, resp. väčšieho objemu prepráv.

Servis GAZ/UAZ12,5 €/hod
Odborná spôsobilosť20 €/mesiac
Poradenstvo16 €/hodina alebo dohodnutá čiastka za úkon

Nie sme platcovia DPH.