Terénna doprava
https://www.terenna-doprava.sk/?page_id=58
Export date: Mon Oct 25 16:14:54 2021 / +0000 GMT

Cenník služieb

Každých začatých 15 minút jazdy v teréne Každých začatých 15 minút práce s HR Každých začatých 15 minút stojné
PRAGA V3S 12,5 € 7,5 € 2,5 €
ZIL 157 15,0 € 2,5 €
GAZ 69 5,5 € 0,45 €/1 km (komunikácia) 2,5 €

Uvedené ceny sú orientačné, skutočná cena môže byť predmetom dohody a závisí hlavne od obtiažnosti terénu a hmotnosti prepravovaného nákladu.

1 km jazdy Každých začatých 15 minút práce s HR Každých začatých 15 minút stojné
MAN 18.224 1,0 € +mýtne poplatky 7,50 € 2,50 €
 

Uvedené ceny môžu byť predmetom dohody v prípade opakovaných prepráv, resp. väčšieho objemu prepráv.Servis GAZ/UAZ 12,5 €/hod
Odborná spôsobilosť 20 €/mesiac
Poradenstvo 16 €/hodina alebo dohodnutá čiastka za úkon

Nie sme platcovia DPH.