Terénna doprava
https://www.terenna-doprava.sk/?page_id=580
Export date: Wed Jul 24 9:06:44 2024 / +0000 GMT

Prekonavanie vodných tokov brodením


Do vody sa nedá vchádzať len s odvahou. Súčasťou brodenia by mal byť prieskum vodného toku v mieste predpokladaného prechodu. Výsledkom prieskumu by malo byť vytýčenie cesty pomocou tyčí zapichnutých do dna. Prieskum a vytyčovanie je možné vykonať z vozdila, ktoré je z brehu istené druhým vozidlom alebo osobou, ktorá vodný tok v mieste predpokladaného prejazdu prebrodí.

Ak trasa brodu nie je priama tak je potrebné obzvlášť starostlivo vytýčiť zmeny smeru. Bahnisté dno je na brodenie nevhodné. Výjazd z brodu by mal byť širší aby v prípade prechodu viacerých vozidiel mohli tieto vychádzať rozdielnou stopou. V prípade nevhodného miesta výjazdu je potrebné ho upraviť pretože sa miesto po výjazde vozidiel stáva v dôsledku vytekajúcej vody blatistým. Výjazd je možné upraviť napríklad nahádzaním vetví.

Brod sa prechádza na zaradenom redukovanom stupni (zvyčajne druhom), so zaradeným predným náhonom.
Ak je cesta brodom priama tak sa zaradí aj uzavierka diferencialu. Treba si ponechať dostačnú rezervu
plynového pedála, aby bolo možné pri výjazde zvýšiť otáčky. V prípade pieskového dna je vhodné znížiť tlak v pnemumatikách. Do vody sa vchádza so zatiahnutými žaluziami a pomaly, tak aby sa minimalizoval vznik nájazdovej vlny.

V prípade, že to umožnuje konštrukcia vozidla je vhodné zložiť klinové remene, ktoré pohánajú konštrukčné prvky, ktorých rotáciou by mohlo dôjsť k rozstreku vody v motorovom priestore a tým predísť navlhnutiu zapaľovacej sústavy.
Brodom sa prechádza plynulo bez preradzovania rýchlostných stupňov. V brode sa zastavuje len v prípade,
že dôjde k vniknutiu vody do sacieho potrubia, ktoré by mohlo spôsobiť poškodenie motora. Treba si tiež uvedomiť, že prudkým ochladením motora môžu vzniknúť nedokonalé spaľovacie podmienky a motor je vlastne prevádzkovaný v studenom režime čím dochádza k poklesu výkonu a iným súvisiacim problémom (napr. "diera" po stlačení plynového pedála).
Po výjazde z vody sa pokračuje v jazde s mierne pribrzdenými kolesami, aby sa ohriali brdzové bubny a vysušilo obloženie
bŕzd.

Pri prechádzaní brodom hlbším ako 40cm može do prevodoviek a diferenciálov vniknúť voda, preto treba po výjazde
zastaviť na rovnom mieste, počkať cca 10 minút, povoliť výpustné zátky a počkať kým nezačne vytekať čistý olej (voda vyteká prvá). Následne treba počkať dalších 5 minút a postup opakovať. V prípade, že má olej kávové zafarbenie znamená to, že je emulgovaný a je potrebné ho vymeniť