Terénna doprava
https://www.terenna-doprava.sk/?page_id=597
Export date: Sat Sep 23 11:45:48 2023 / +0000 GMT

Prekonávanie dlhšieho vlnitého úseku


Typickým príkladom vlnitého úseku býva jazda cez oranište. Krátší úsek možno prekonať jazdou kolmo na vlny na prvom alebo druhom redukovanom stupni. Kolmá jazda v dôsledku periodických otrasov prináša zvýšenú námahu vozdidla a do úvahy treba brať aj dopad na prevážaný náklad prípadne osoby. Dlhšie vlnité úseky je preto potrebné prekonávať v smere brázd, tak aby kolesá išli medzi brázdami. Treba úvážiť, že vlhká pôda sa lepí na pneumatiky, zalepuje medzery dvojmontáže a celkovo zvyšuje jazdný odpor. Z týchto dôvodov je výhodnejšie sa jazde po čerstvom resp. mokrom oraništi vyhnúť.