Terénna doprava
https://www.terenna-doprava.sk/?page_id=601
Export date: Wed Jul 24 9:42:09 2024 / +0000 GMT

Prekonávanie terénnych stupňov


Pod pojmon terénny stupeň býva definovaná prekážka s kolmou stenou, ktorú je potrebné prekonať. Schopnosť automobilu prekonávať takúto prekážku nazývame šplhavosť.

Praktickými skúškami bolo zistené, že ak zadefinujeme:

h - výška prekážky,
r - polomer kolesa,

môžme maximalnu výšku terenného stupňa, ktorý bude vozidlo schopné prekonať definovať:

pre vozidlá 4 x 4, prípadne 6 x 6 ako h=r až h=4/3r,
pre vozdidlá s pohonom 4 x 2 ako h=2/3r až r.

Uvedené hodnoty treba považovať za orientačné, pretože na ne vplývajú adhézne podmienky. Malé terénne stupne sa prekonávajú bez zastavenia pomalou jazdou. Terénne stupne ktorých výška prevyšuje 1/3r treba prekonávať v nasledujúcich fázach:

zaradiť prvý redukovaný prevodový stupeň, prípadne uzavierku diferenciálu,
nájsť na prekážku, tak aby sa jej obe kolesá dotýkali,
natlačiť sa prednými kolesami na prekážku a pridávať plyn až kým sa predná naprava nevyšplhá na prekážku,
hneď ako sa predné kolesá odvalia cez hranu ubrať plyn a pokračovať pomaly ďalej až kým sa zadné kolesá neoprú o prekážku a následne pridať plyn až kým aj zádné kolesá neprekonajú terénny stupeň.

Pri schádzaní terénneho stupňa treba použiť prvý redukovaný stupeň a dobrzďovať tak, aby sa zabránilo pádu nápravy zo stupňa.

Ako pri vychádzaní tak aj pri schádzaní dochádza k značnému nakloneniu vozidla, preto treba zabezpečiť potrebné zaistenie nákladu resp. inštruovanie prevážaných osôb.