Terénna doprava
https://www.terenna-doprava.sk/?page_id=65
Export date: Tue Jun 18 3:10:27 2024 / +0000 GMT

Odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu.


Kupujúci/popis tovaru:


týmto v zmysle „Obchodných podmienok, reklamačných a dodacích podmienok“ na www.terenna-doprava.sk
predávajúceho: Ing. Jaroslav Mikulaj
Vyšná Revúca 593
03474 Liptovské Revúce
a ostatných súvisiacich predpisov odstupuje v lehote 14 kalendárnych od prevzatia tovaru od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu.
Formulár odošlete klinutím na tlačidlo "Odoslať". Taktiež môžte stránku vytlačiť a následne poslať poštou na adresu:
Ing. Jaroslav Mikulaj, Vyšná 593, 03474 Liptovské Revúce. Prijatie žiadosti o vrátenie tovaru vám spätne potvrdíme.