Terénna doprava
https://www.terenna-doprava.sk/?product=tlmic-plynokvapalinovy-predny-uaz-simbirhunter
Export date: Tue Jun 18 3:07:24 2024 / +0000 GMT

Tlmič plynokvapalinový predný UAZ SIMBIR/HUNTER
Priemer dolného a horného oka 15mm, vzdialenosť ôk 325/475 mm.

Postup pred montážou:

1. prevrátiť tlmič vrchnou časťou dole (bez sťahovacej pásky) na dobu cca 5sec

2. pomaly stlačiť tlmič, podržať stlačený cca 5sec

3. udržiavajúc tlmič stlačený obrátiť ho do pracovnej polohy, počkať cca 5sec a potom ho pridržiavajúc rukou nechať vyjsť do hornej polohy.