Terénna doprava
https://www.terenna-doprava.sk/?product=tlmic-plynokvapalinovy-predny-v24
Export date: Wed Jul 24 8:31:00 2024 / +0000 GMT

Tlmič plynokvapalinový predný V24
Dĺžka stlačený/roztiahnutý: 325/475 mm.

Postup pred montážou:

1. prevrátiť tlmič vrchnou časťou dole (bez sťahovacej pásky) na dobu cca 5sec

2. pomaly stlačiť tlmič, podržať stlačený cca 5sec

3. udržiavajúc tlmič stlačený obrátiť ho do pracovnej polohy, počkať cca 5sec a potom ho pridržiavajúc rukou nechať vyjsť do hornej polohy.