Terénna doprava
https://www.terenna-doprava.sk/?page_id=571
Export date: Thu Dec 1 6:24:43 2022 / +0000 GMT

Jazda v teréne, návody


Jazda v teréne všeobecne
Podhusťovanie pneumatík
Prekonavanie vodných tokov brodením
Prekonávanie terénnych stupňov
Prekonávanie priekop a zákopov
Prekonávanie dlhšieho vlnitého úseku
Prekonávanie málo únosných úsekov
Ako na strmé stúpania a klesania
Jazda v lese
Jazda šikmo po svahu alebo po vrstevnici
Prenesenie celého výkonu motora jedným kolesom :-)
Prekonavanie vodných tokov brodením