Jazda v lese

Jazda lesom po dostatočne širokej lesnej ceste nepredstavuje nebezpečenstvo. Pri úzkych cestách je však potrebný prieskum cesty a to z pohľadu výškovej a šírkovej prejazdnosti a kontroly prítomnosti pňov po vyrezaných alebo vyvrátených stromoch, ktoré môžu poškodiť spodok vozidla (obzvlášť v zime môžu byť ľahko prehliadnuté). Treba sa vyhýbať miestam s krovím a papradím, ktoré väčšinou signalizujú vlhké miesta, v ktorých možno ľahko zapadnúť. Všeobecne sa snažíme vozidlo viesť po prehľadných úsekoch, kde je možnosť sledovania trasy. V opačnom prípade je vhodné ak pomocník robí prieskum terénu.
Ešte treba dodať, že pre jazdu v lese sú výhodnejšie vozidlá s nižšou siluetou ktorým hrozí menšie poškodenie od nízkopoložených konárov