Jazda v teréne všeobecne

Všeobecné zásady jazdy v teréne možno sumarizovať nasledovne:

treba byť sústredený a pozorovať terén nielen tesne pred vozidlom ale aj ďalej v smere jazdy,
treba mať dobrý odhad veľkosti prekážok (hlavne výšky a hľbky) a v tejto súvislosti poznať možnosti vozidla,
posúdiť či je cesta zjazdná aj opačnym smerom, prípadne či existuje iná cesta späť a to aj s ohľadom na zmenu počasia,
nepodcenovať prekážky a trvalo vyhodnocovať situáciu.

U vodiča by malo byť samozrejmosťou zvládnutie:

plynulej jazdy bez „škubania“,
citlivé narábanie plynovým pedálom,
ponechávanie zálohy výkonu pre kritické momenty,
radenie potrebných prevodových stupňov, prídavných náhonov a uzávierok včas tak, aby sa následne mohol plne venovať prekážke.