Prekonávanie priekop a zákopov

Aj keď je prekonávanie zákopov a priekop výsadou pásových vozidiel, možno takéto prekážky do určitých rozmerov prekonať aj klasickou kolesovou technikou. Základom je presný odhad resp. zistenie šírky prekážky (z miesta vodiča sa dívame šikmo, preto je potrebné vystúpiť a priekopu alebo zákop skontrolovať priamo). Pri kontole treba hlavne zistiť:

či je priekopa suchá alebo vodná,
aké pevné ma okraje,
aká je jej šírka.

Úspešne možno prekonať priekopu či zákop, kde šírka nie je väčšia ako 0.5 až 0.7 priemeru kolesa, pričom treba postupovať nasledovne:

zaradiť prvý redukovaný stupeň, prípadne uzávierku diferenciálu,
podhustiť pneumatiky (v mäkkšom teréne),
na prekážku nachádzať plynule, pomaly a šikmo,
pri spadnutí prvého predného kolesa do priekopy sa netreba zľaknúť a pridať plyn, ale pokračovať plynule ďalej,
pri šplhaní kolesa na protiľahlú stranu priekopy sa ukáže, či bol náš odhad pevnosti stien prekážky správny, ak nie stena sa začne droliť a zosype sa,
následne prejdu cez prekážku zvyšné kolesá.

Prekonávanie zákopov a priekop kolesovou technikou patrí k najťažším terénnym prvkom. Netreba zabudnúť na značné naklonenie vozidla, a preto musí byť prevážaný náklad dobre zaistený proti posunu.